Oddziały • Archiwum 2011
Zdjęcia z budowy drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu

Budowa S19 odc. Rzeszów-Świlcza

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Stobierna-Rzeszów (Węzeł Jasionka)

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Stobierna-Rzeszów (Węzeł Jasionka)

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza

 

Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza (budowa wiaduktu drogowego nad DK4 w m. Świlcza)

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88