Serwis GDDKiA • Działanie 6.1
Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")

 

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-025/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 22.07.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 05.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 10.12.2012 r.
Zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków: 31.03.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 1 424 817 343,86 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 932 481 699,52 PLN

Główne cele projektu:
 - zapewnienie sprawnego połączenia autostrady A1 Gdańsk – Katowice z autostradą A2 Poznań-Warszawa,
 - podłączenie drogi nr 5 Gniezno – Poznań oraz drogi nr 92 Września – Poznań do autostrady nr A2 Września – Poznań – Nowy Tomyśl w rejonie Kleszczewa,
 - wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza Poznań,
- poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu (zapewnienie określonego poziomu swobody),

 

Opis projektu
Projekt obejmował budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S5, zwanej wschodnią obwodnicą Poznania na odcinku Gniezno-Poznań (węzeł „Kleszczewo”) o długości 35,03 km. Dodatkowo projekt zakładał rozbudowę istniejącej drogi do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP ruchu przyśpieszonego na odcinku 6,5 km, stanowiące podłączenie miasta Gniezna do drogi S5. Wschodnia obwodnica Poznania łączy Gniezno z autostradą A2 Poznań–Września.
Projekt obejmował również budowę 6 Miejsc Obsługi Podróżnych i 31 obiektów inżynieryjnych.

 

Kontrakty
Odcinek 1: Gniezno - Czachurki, od km -(0+420) do km 14+475 o dł. 14.9 km.

 • data podpisania umowy – 10.11.2009 r.
 • numer umowy - GDDKiA/O-PO/R-2/64/2009
 • wykonawca: Dragados S.A.
 • wartość - 537 114 950,32 PLN brutto
 • rzeczywisty czas realizacji – 30.11.2012 r.

Kontrakty
Odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 dł. 34+615 o dł. 20,2 km.

 • data podpisania umowy – 30.10.2009 r.
 • numer umowy - GDDKiA/O-PO/R-2/65/2009
 • wykonawca - Konsorcjum:
  1) Eurovia Polska S.A.
  2) Eurovia CS a.s.,
  3) Warbud S.A.,
  4) HOCHTIEF Sp. z o.o.,W
 • wartość - 527 847 247,38 PLN brutto
 • rzeczywisty czas realizacji – 30.11.2012 r.

Kontrakty
Przedmiot kontraktu - Zarządzanie projektem: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") odcinek 1: Gniezno - Czachurki, od km 0+420 do km 14+475 odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

 • data podpisania umowy - 11.12.2009 r.
 • numer umowy - GDDKiA-O/PO-R-2/96/09
 • wykonawca - Konsorcjum:
  1. Lafrentz - Polska Sp.z o.o.,
  2. Gromtmij Polska Sp. z o.o.,
 • wartość - 4 717 003,61 PLN brutto
 • planowany/rzeczywisty czas realizacji – 57 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia usługi.
 • Informacje dodatkowe – data rozpoczęcia realizacji kontraktu 18.12.2010 r.
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88